Welkom op de Compliance klokkenluiderswebsite van AVISTA OIL

Wij hechten veel waarde aan eerlijkheid, integriteit en transparantie.

Een compliance overtreding is altijd vervelend. Zeker als het om collega's gaat.
Hier heeft u de mogelijkheid om volledig anoniem een ​​melding van een compliance overtreding in te dienen.
Overtredingen van regels en voorschriften leiden tot financiële verliezen en brengen onze reputatie in het openbaar en bij overheidsinstanties in gevaar. Help ons om schendingen en grieven op te sporen en te corrigeren.

Als medewerker of zakenpartner kunt u een vermoeden van strafbare feiten of ernstige regelovertredingen – onder vermelding van uw naam of geheel anoniem – bij ons melden. Je blijft beschermd. Het is niet mogelijk om naar u te herleiden, tenzij u gegevens verstrekt die het mogelijk maken om conclusies over uw persoon te trekken. Het volgende inschrijfformulier leidt u door de informatie.

Belangrijk: Er worden geen gegevens door u opgeslagen of doorgegeven, tenzij u hier uitdrukkelijk mee instemt.

Na uw melding wordt er een afgeschermde mailbox voor u ingesteld, waardoor wij in dialoog met u anoniem kunnen blijven. Je helpt ons enorm als je deze mailbox activeert. We nemen contact met u op zodra we gevolg hebben gegeven aan uw advies.
Als u besluit om persoonlijke gegevens in uw kennisgeving bekend te maken, heeft u het recht om bezwaar te maken volgens artikel 21, lid 4 van de AVG.

Bedankt voor uw steun!

Waarschuwing: Dit systeem mag niet worden misbruikt om opzettelijk valse of lasterlijke informatie te geven.
Hoe ons klokkenluiderssysteem u beschermt
  • Het systeem is als een locker, toegankelijk vanaf twee kanten.
  • Uw gegevens en bestanden worden versleuteld verzonden.
  • Wij verzamelen en ontvangen geen gegevens voor uw identificatie.
  • Een technische herleiding naar u is niet mogelijk.